Trwa ładowanie...
dkmzdia

BOMI - Rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora gotowego nabyć całość lub część akcji Rabat Ser...

BOMI - Rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora gotowego nabyć całość lub część akcji Rabat Service S.A. należących do Spółki ? korekta pomyłki pisarskiej (2/2012)

Share
dkmzdia

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora gotowego nabyć całość lub część akcji Rabat Service S.A. należących do Spółki ? korekta pomyłki pisarskiej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bomi S.A. informuje, iż w raporcie 2/2012 z dnia 6 stycznia 2012 roku wskutek pomyłki pisarskiej podano nieprawidłowe daty podjęcia przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu procesu mającego na celu wyłonienie inwestora gotowego nabyć całość lub część akcji spółki zależnej Rabat Service S.A. oraz zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych związanych z procesem pozyskiwania inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji Rabat Service S.A. W raporcie błędnie podano, że powyższe zdarzenia miały miejsce 5 grudnia 2012 roku. Prawidłowa data to 5 stycznia 2012 roku. W raporcie podano: "Bomi S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu mającego na celu wyłonienie inwestora gotowego nabyć od Spółki całość lub część akcji spółki zależnej Rabat Service S.A. (?) Ponadto, w dniu 5 grudnia 2012 roku Spółka zawarła ze spółką CAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: "CAG"), umowę o świadczenie usług doradczych." Powinno być: "Bomi S.A.(dalej
"Spółka") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu mającego na celu wyłonienie inwestora gotowego nabyć od Spółki całość lub część akcji spółki zależnej Rabat Service S.A. (?) Ponadto, w dniu 5 stycznia 2012 roku Spółka zawarła ze spółką CAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: "CAG"), umowę o świadczenie usług doradczych." Pozostała część raportu nie ulega zmianie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacja poufna. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkmzdia

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Marek Romanowski Prezes Zarządu
2012-01-09 Jerzy Falkin Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkmzdia

Podziel się opinią

Share
dkmzdia
dkmzdia