Trwa ładowanie...
d2ufhka

BOMI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (7/2012)

BOMI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (7/2012)

Share
d2ufhka

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 r. za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny: za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 r. 3. Raporty roczne: jednostkowy raport roczny za 2011 rok - 20 marca 2012 r. skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 20 marca 2012 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 RMF Zarząd BOMI S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2012 roku. Zgodnie z § 83 ust.1,3 RMF Zarząd BOMI S.A. podjął decyzję, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego. Zgodnie z § 102 ust. 1 RMF Zarząd BOMI S.A. podjął decyzję, iż nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku Podstawa prawna: § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Marek Romanowski Prezes Zarządu
2012-01-24 Jerzy Falkin Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

Podziel się opinią

Share
d2ufhka
d2ufhka