Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

BOMI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (7/2013)

BOMI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (7/2013)
Share
dz6p15b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. w upadłości układowej podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Jednostkowe raporty kwartalne: za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 r. za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 r. 2. Jednostkowy raport półroczny: za I półrocze 2013 roku - 2 września 2013 r. 3. Jednostkowy raporty roczny: za 2012 rok - 21 marca 2013 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że ze względu na utratę kontroli nad spółkami zależnymi znajdującymi się w stanie upadłości likwidacyjnej Zarząd postanowił zaprzestać sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zgodnie z §101 ust. 2 RMF Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2013 roku. Zgodnie z § 102 ust. 1 RMF Zarząd podjął decyzję, iż nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
dz6p15b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2013-01-25 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b