Trwa ładowanie...
d3eiepu

BOOMERANG - Planowana zmiana przedmiotu działalności (22/2015) - EBI

BOOMERANG - Planowana zmiana przedmiotu działalności (22/2015)

Share
d3eiepu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Planowana zmiana przedmiotu działalności
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Boomerang S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 1 września 2015 roku powziął informację od Veniti S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta) dotycząca sprzedaży przez Veniti S.A. wszystkich posiadanych akcji. Zgodnie z umowami w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zawarcia niniejszych umów planowane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym będą podejmowane uchwały dotyczące zmiany firmy Emitenta oraz zmiany jego przedmiotu działalności. Nazwa "Boomerang" i wszelkie z nią prawa związane staną się własnością firmy Veniti S.A. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Boomerang S.A. nowi właściciele Emitenta zadecydują o nowej firmie Emitenta i nowym profilu działalności Emitenta. Podstawa prawna:?§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu