Trwa ładowanie...
d4qbn2u

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (8/2015)

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (8/2015)

Share
d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz.1539, ze zm.), Zarząd Boomerang S.A. informuje o otrzymaniu od Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej następującej treści: "Działając stosownie do treści przepisu art. 69, ust 1, pkt 2 oraz art. 69, ust 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez nas udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce Boomerang S.A. oraz zmiana progu posiadanych akcji. W wyniku transakcji zawartych w dniu 31 sierpnia 2015 poza rynkiem zbyliśmy wszystkie posiadane akcje serii B spółki Boomerang S.A. w ilości 55.014.940.
Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadaliśmy: Akcje serii B 55.014.940 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowiło 82,12% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 55.014.940 głosów, co stanowiło 82,12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Po dokonaniu wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadamy: Spółka nie posiada żadych akcji Boomerang S.A." Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie przed zawarciem zgłaszanej transakcji posiadała łącznie 55.014.940 akcji serii B, co stanowiło 82,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało nas do wykonywania 55.014.940 głosów, co stanowiło 82,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji Veniti S.A. nie posiada żadnych akcji Boomerang S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 214 m. 129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u