Trwa ładowanie...
d48w9vm

BORUTA-ZACHEM - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B ( ... - EBI

BORUTA-ZACHEM - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B (16/2015)

Share
d48w9vm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta - Zachem SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. opublikował na stronie internetowej Spółki, Memorandum Informacyjne sporządzone na podstawie Art. 41 ust. 1 w nawiązaniu do Art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z Ofertą publiczną Akcji serii B realizowaną na podstawie Uchwały nr 2/04/2015 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (?Uchwała?) z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Spółka o powzięciu przedmiotowej Uchwały poinformowała raportem bieżącym nr 15/2015. Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w zakładce Oferta Publiczna na stronie internetowej Spółki: www.boruta-zachem.pl. Harmonogram Oferty publicznej Akcji serii B przedstawiono poniżej: 14 kwietnia 2015 roku - publikacja Memorandum Informacyjnego 20 kwietnia 2015 roku - ostatni dzień sesyjny notowań Akcji z przysługującym prawem poboru 22 kwietnia 2015 roku - dzień prawa poboru 23 kwietnia 2015 roku - początek przyjmowania
zapisów w ramach wykonania prawa poboru 30 kwietnia 2015 roku - koniec przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru 12 maja 2015 roku - planowany przydział Akcji Serii B w ramach prawa poboru Spółka zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48w9vm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48w9vm

Podziel się opinią

Share
d48w9vm
d48w9vm