Trwa ładowanie...
d4bb00r

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (2/2011)

BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r. (2/2011)

Share
d4bb00r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") podaje do wiadomości stałe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2011:"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny (QSr)QSr-1/2011 - 12 maja 2011 r.QSr-3/2011 - 9 listopada 2011 r."Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny (PSr)PSr/2011 - 25 sierpnia 2011 r.Jednostkowy raport rocznyR/2010 - 17 marca 2011 r.Skonsolidowany raport rocznyRS/2010 - 17 marca 2011 r.Jednocześnie Emitent informuje, że jako jednostka dominująca:?- będzie przekazywał do publicznej wiadomości wyłącznie "rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne i"rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny, o których mowa w § 83 ust. 1 i 3
Rozporządzenia;?- nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r. oraz raportu za II kwartał 2011 r., zgodnie z § 102 ust.1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb00r

Podziel się opinią

Share
d4bb00r
d4bb00r