Trwa ładowanie...
d31dfgv

BOŚ SA - Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13.03.2014 r. (8/2014)

BOŚ SA - Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13.03.2014 r. (8/2014)

Share
d31dfgv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13.03.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 13 marca 2014 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas NWZ.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A. 13.03.2014 r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-832 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Żelazna | | 32 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 850 87 51 | | 22 850 88 91 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv