Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A. (19/2012)

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A. (19/2012)

Share
d37aaj5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2012 r. otrzymał podpisany przez PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") aneks nr 3 do umowy kredytu zaliczka z dnia 21 czerwca 2010 roku. Zgodnie z umową, Bank udzielił Spółce kredytu zaliczka w formie odnawialnego limitu do maksymalnej wysokości 20.000.000 PLN. Celem kredytu jest finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT przysługujących Spółce od kontrahentów handlowych umieszczonych w odpowiednim wykazie. Zgodnie z zawartym aneksem kredyt może być wykorzystywany w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku do dnia 30 listopada 2013 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada w 28-ym dniu roboczym po najpóźniejszym terminie płatności faktury wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedłożonych w okresie wykorzystania kredytu, lecz nie później niż w dniu 09 maja 2014 roku. Oprocentowanie jest równe zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w PLN powiększonej o rynkową marżę
Banku. W pozostałym zakresie umowa pozostała niezmieniona. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5