Trwa ładowanie...
d3kt9ik
espi

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A. (5/2015)

Bowim - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A. (5/2015)

Share
d3kt9ik

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. otrzymał obowiązujący od dnia 23 grudnia 2014 roku, podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 31 maja 2004 roku. Zgodnie z umową Bank przyznał Spółce wielocelowy, wielowalutowy limit kredytowy z przeznaczeniem na wykorzystanie w postaci limitu kredytowego na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt udostępniony jest jako: (I) kredyt w rachunku bieżącym, (II) kredyt w rachunku obrotowym, (III) limit na akredytywy dokumentowe, (IV) limit na gwarancje bankowe. Na mocy zawartego aneksu Bank zwiększy wysokość dostępnego limitu z kwoty 18.000.000 PLN do kwoty 24.000.000 PLN pod warunkiem ustanowienia przez Spółkę dodatkowego zabezpieczenia w postaci potwierdzonej cesji wierzytelności z zawartej przez Spółkę umowy faktoringowej z Pekao Faktoring S.A. W przypadku nieustanowienia ww. zabezpieczenia limit kredytowy dla Spółki
udostępniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. do wysokości 18.000.000 PLN. Ponadto, strony zmieniły jedno z zabezpieczeń przedmiotowej umowy w ten sposób, iż obniżona została wysokość cesji wierzytelności handlowych wraz z potwierdzeniem Dłużnika, do kwoty nie niższej niż 10.000.000 PLN z możliwością obniżenia wysokości cesji do kwoty 5.000.000 PLN pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci potwierdzonej cesji wierzytelności z zawartej przez Spółkę umowy faktoringowej z Pekao Faktoring S.A. Dodatkowo, zgodnie z zawartym aneksem prolongowany został okres udostępnienia limitu do dnia 30 listopada 2015 roku. W pozostałym zakresie umowa pozostała niezmieniona. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W związku z zawarciem aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy Strony ustaliły, iż zgodnie z wnioskiem Spółki z dniem 31 grudnia 2014 roku umowa kredytu zaliczki z dnia 21
czerwca 2010 roku ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, a spłata zadłużenia nastąpi poprzez rozliczenie spłat klientów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2015-01-14 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kt9ik

Podziel się opinią

Share
d3kt9ik
d3kt9ik