Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (26/2011)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (26/2011)
Share
d23mv8v
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-11-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-11-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 9 811
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 172 843
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2011-11-30 PLN 112,69

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-12-01
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-05-049 140652375 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d23mv8v

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v