Trwa ładowanie...
d43le1n

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Komunikat aktualizacyjny nr 10 do Prospektu...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Komunikat aktualizacyjny nr 10 do Prospektu Emisyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (7/2012)

Share
d43le1n
WIADOMOŚĆ
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ("Fundusz") na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), niniejszym informuje, iż wprowadza zmiany do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D Funduszu opublikowanego na stronie Towarzystwa www/bphtfi.pl w dniu 11 marca 2011r.Komunikat aktualizacyjny nr 10 stanowi załącznik do niniejszego raportu, komunikat został opublikowany na stronie Towarzystwa www/bphtfi.pl w dniu 31 stycznia 2012 r.
Plik Opis
BPH FIZ Multi Inwestycja - komunikat aktualizacyjny nr 10 .pdf Komunikat aktualizacyjny nr 10

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2012
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2012-01-31
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
Temat raportu: Komunikat aktualizacyjny nr 10 do Prospektu Emisyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja
Podstawa prawna

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d43le1n

Podziel się opinią

Share
d43le1n
d43le1n