Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Ustalenie daty pierwszego notowania certyfi...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii A i B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (52/2011)
Share
d2emy1g

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ("Fundusz") informuje iż w dniu 22 listopada 2011r powzięło informację o ustaleniu daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii B.W dniu 18 listopada 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1413/2011 postanowił:- wprowadzić z dniem 25 listopada 2011r.w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 148 782 ( sto czterdziesci osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) certyfikaty inwestycyjne serii B wyemitowane przez Fundusz oznaczone przez Krajowy Depozyt Paierów Wartościowych SA ( dalej KDPW) kodem PLBPHMI00023 pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 25 listopada 2011 r., asymilacji powyższych certyfikatów z notowanymi na giełdzie certyfikatami inwestycyjnymi wyemitowanymi przez Fundusz.Dodatkowo informujemy, iż w dniu 22 listopada 2011 r., Towarzystwo powzięło informację, iż na podstawie Uchwały KDPW nr
1051/11 z dnia 22 listopada 2011 r. Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 25 listopada 2011 r asymilacji certyfikatów serii A i B Funduszu. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 52 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-11-23
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
Temat raportu: Ustalenie daty pierwszego notowania certyfikatów inwestycyjnych serii A i B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow pap. wart. po asymilacji

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g