Trwa ładowanie...
d2fzeqh

BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (7/2015)

BPX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (7/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BPX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie, następującej treści: ?W nawiązaniu do przesłanego zawiadomienia przez spółkę BPX Inc. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 02.09.2015 r. składam uzupełnione zawiadomienie zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 31 sierpnia 2015 r. Bogusław Cieślak powziął wiadomość, iż dnia 31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał połączenia spółki BPX S.A. z ?Business Partners eXcellence? Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz podwyższenia kapitału zakładowego
do kwoty 20.366.600 zł poprzez emisję akcji połączeniowych serii D w ilości 18.354.000 sztuk i akcji serii E w ilości 1.600.063 sztuk oraz umorzenie 3.150.000 sztuk akcji serii A. W wyniku w/w połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BPX S.A. spółka pod firmą: BPX Inc. sp. z o.o. jako udziałowiec łączącej się spółki pod firmą: ?Business Partners eXcellence? Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu objęła 18.354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i stała się akcjonariuszem BPX S.A. Jednocześnie informuję, że Bogusław Cieślak objął 500.063 akcji na okaziciela serii E. Przed połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego BPX S.A. spółka BPX Inc. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot dominujący wobec spółki ?Business Partners eXcellence? Sp. z o.o. posiadała pośrednio 3.150.000 akcji imiennych BPX S.A., co dawało procentowy udział w kapitale zakładowym BPX S.A. ? 88,42% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Bogusław Cieślak posiada 18.854.063 akcji
zwykłych na okaziciela spółki BPX S.A. (w tym podmiot zależny od Bogusława Cieślaka - BPX Inc. Sp. z o.o. posiada 18.354.000 akcji zwykłych na okaziciela), co daje łącznie 92,57% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 18.854.063 głosów na WZA (w podmiot zależny od Bogusława Cieślaka - BPX Inc. Sp. z o.o. posiada 18.354.000 głosów), które dają łącznie 92,57% udziału w ogólnej liczbie głosów. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w BPX S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPX S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 52-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 28/30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 350 74 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | newconnect@bpx.pl | | www.bpxglobal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-259-13-61 | | 020448682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Anna Saczuk Michał Wierzbowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh