Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

BRASTER - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015) - EBI

BRASTER - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
Share
d3m7pnv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna
Treść raportu:
Treść: Zarząd spółki BRASTER S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie się odbywało w następujących terminach: Raporty kwartalne : 1) Raport za IV kwartał 2014 r. ? w dniu 13 lutego 2015 r. 2) Raport za I kwartał 2015 r. ? w dniu 14 maja 2015 r. 3) Raport za II kwartał 2015 r. ? w dniu 13 sierpnia 2015 r. 4) Raport za III kwartał 2015 r. ? w dniu 13 listopada 2015 r. Raport Roczny za rok 2014 ? w dniu 29 maja 2015 r. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wskazanych powyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv