Trwa ładowanie...
d3r6lwp

BRASTER S.A. - Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

BRASTER S.A. - Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ (5/2015)

Share
d3r6lwp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Medi Koncept Sp. z o.o. o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.; dalej "ustawa o ofercie publicznej?), w imieniu Medi-Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Staszica 10H lok. 1, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000387978 (dalej: ?Medi-Koncept?), zawiadamia, że: 1. W wyniku zawarcia w dniu 12 lutego 2015 r. transakcji
zbycia poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 95.000 akcji Braster S.A., doszło do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Braster S.A., przysługującego Medi ?Koncept. 2. Przed zmianą udziału Medi-Koncept posiadała 225.000 akcji Braster S.A., stanowiących udział w kapitale zakładowym Braster S.A. wynoszącym 7,46%, uprawnionych do wykonywania 225.000 praw głosu na walnym zgromadzenia Braster S.A., stanowiących udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Braster S.A. wynoszący 7,46%. 3. Po dokonaniu oraz rozliczeniu ww. transakcji w dniu 16 lutego 2015 r. Medi-Koncept posiada aktualnie 130.000 akcji Braster S.A., stanowiących udział w kapitale zakładowym Braster S.A. wynoszący 4,13% uprawniających do wykonania 130.000 praw głosu na walnym zgromadzeniu Braster S.A., stanowiących udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Braster S.A. wynoszący 4,31%.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lwp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2015-02-17 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lwp

Podziel się opinią

Share
d3r6lwp
d3r6lwp