Trwa ładowanie...
d1qintx
espi

BRASTER - Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynala ... - EBI

BRASTER - Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynalazek ?Mieszanina związków ciekłokrystalicznych? (94/2014)
Share
d1qintx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 94 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na wynalazek ?Mieszanina związków ciekłokrystalicznych?
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2013 oraz 48/2014, Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18.11.2014 roku powziął informację, iż Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: "Mieszania związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie". Patent zostanie udzielony pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty do dnia 17 lutego 2015 roku. Uzyskanie powyższego patentu jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qintx

Podziel się opinią

Share
d1qintx
d1qintx