Trwa ładowanie...
dlyz438
espi

BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego (?Mixture o ... - EBI

BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego (?Mixture of liquid-crystal compounds?) (88/2014)
Share
dlyz438
NEW CONNECT
Raport EBI nr 88 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego (?Mixture of liquid-crystal compounds?)
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku powziął informację o udzieleniu przez Urząd Patentowy w Korei patentu na wynalazek pt. ?Mieszanina związków ciakłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie? (ang: ?Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cryst mixture and their use?) pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty do 29 stycznia 2015 r. Spółka poinformuje o spełnieniu warunku w kolejnych raportach bieżących. Uzyskanie patentu na przedmiotowy wynalazek jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlyz438

Podziel się opinią

Share
dlyz438
dlyz438