Trwa ładowanie...
d1p1fqj

BRASTER - Zawarcie Przedwstępnej Umowy najmu (33/2015) - EBI

BRASTER - Zawarcie Przedwstępnej Umowy najmu (33/2015)

Share
d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Przedwstępnej Umowy najmu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku, została zawarta przedwstępna umowa najmu (dalej: ?Umowa?) z Panią Renatą Hryciuk, która zobowiązała się do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu hali magazynowo - montażowej o łącznej powierzchni użytkowej 1165 m2 (dalej ?Hala?), położonej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (gmina Stare Babice), a następnie oddaniu hali do użytku na rzecz Emitenta. Jednocześnie na podstawie Umowy, Strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 30 czerwca 2015 roku przyrzeczonej umowy najmu Hali, która wejdzie w życie między innymi pod warunkiem wybudowania Hali na zasadach wskazanych w Umowie oraz podpisania protokołu odbioru robót w terminie do 31 grudnia 2015 r. Umowa wskazuje okres trwania najmu - od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zawarcie umowy najmu Hali stanowi kluczowy element realizacji Strategii Spółki, zakładającej uruchomienie produkcji i sprzedaży urządzenia BRASTER Tester, przeznaczonego bezpośrednio do
użytku dla kobiet, już w drugiej połowie 2016 roku. W wybudowanej Hali realizowane będą elementy procesu produkcyjnego Testera związane z jego montażem, w tym: matryc ciekłokrystalicznych wytworzonych w zakładzie w Szeligach oraz głowicy rejestrującej, modułów: optoelektronicznego, łączności bezprzewodowej, zasilania, itp. dostarczonych przez partnerów zewnętrznych. Ponadto w Hali będzie realizowany proces finalnej kontroli jakości gotowego Testera. O kolejnych etapach realizacji umowy przedwstępnej Zarząd Emitenta będzie informował w raportach bieżących. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj