Trwa ładowanie...
dr4qcfc
espi

BRE - Umowa pomiędzy BRE Bankiem a spółką zależną - spełnienie warunku zawieszającego (33/2011)

BRE - Umowa pomiędzy BRE Bankiem a spółką zależną - spełnienie warunku zawieszającego (33/2011)
Share
dr4qcfc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BRE
Temat
Umowa pomiędzy BRE Bankiem a spółką zależną - spełnienie warunku zawieszającego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r., dotyczącego zawarcia przez BRE Bank SA ("Bank") umów z klientem Banku, będącym jedną ze spółek zależnych od Banku ("Spółka"), w tym umowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie subemisji usługowej, Zarząd Banku informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 r. spełnione zostały przewidziane w ww. umowie subemisji warunki zawieszające i w związku z tym Bank objął w tym dniu 200.000 sztuk 6-letnich hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez Spółkę na łączną kwotę 200.000.000 zł. Dodatkowa podstawa Prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc