Trwa ładowanie...
d20rifm
espi

BROAD GATE S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2014)

BROAD GATE S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2014)
Share
d20rifm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BROAD GATE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w 7 października 2014 roku Emitent powziął informację od pana Pawła Szaciło, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądownym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pan Paweł Szaciło posiadał 240.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 6 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 6 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pan Paweł Szaciło posiada 240.000 akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,9 % kapitału zakładowego oraz reprezentujących 1,9 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROAD GATE S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 123A
(ulica) (numer)
(22) 397 38 66 (22) 397 38 67
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7010086515
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Alec Fasenko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20rifm

Podziel się opinią

Share
d20rifm
d20rifm