Trwa ładowanie...
d3oobuf
espi

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie gło ...

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15 %. (19/2014)
Share
d3oobuf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15 %. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, "Emitent") informuje, iż w dniu 22 października 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A. / Towarzystwo) zawiadomienie (datowane na dzień 22.10.2014 r.) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), wystosowane w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, iż łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?) w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki na rynku zorganizowanym z dnia 14 października 2014 r. zmniejszył się poniżej progu 15%. W zawiadomieniu wskazano, że do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w
Spółce poniżej 15% doszło na skutek rozliczenia w dniu 21 października 2014 r. transakcji sprzedaży na rynku zorganizowanym 43.466 akcji Spółki z dnia 17 października 2014 r. Z zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 274.466 akcji Spółki, stanowiących 17,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do 274.466 głosów w Spółce, co stanowiło 17,39% w ogółnej liczbie głosów w Spółce, z czego 231.000 akcji Spółki uprawnionych do 231.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 14,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz kapitale zakładowym Spółki należało do ?Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamlnietego Aktywów Niepublicznych?, natomiast pozostałe 43.466 akcji Spółki uprawnionych do 43.466 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiące 2,75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki należało do
innych funduszy, aktywnie zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. Nadto wskazano, że po zmianie udziału Progres Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarzadzanych przez ALTUS TFI S.A. posiada 231.000 akcji Spółki uprawionych do 231.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 14,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym. Inne fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. po zmiane udziału nie posiadają akcji Spółki. W zawiadomieniu wskazano, że ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 1 578 600. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 1 578 600. Zawiadomienie zawiera również informację, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROWAR GONTYNIEC S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-800 Kamionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kamionka 21
(ulica) (numer)
+48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
764-263-40-46 301363600
(NIP) (REGON)
d3oobuf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Piotr Janczewski Prezes Zarządu
2014-10-23 Jan Żytko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3oobuf

Podziel się opinią

Share
d3oobuf
d3oobuf