Trwa ładowanie...
dtr3fd4

BS KNURÓW - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli (3/2015) - EBI

BS KNURÓW - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli (3/2015)

Share
dtr3fd4
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie informuje, że w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, na którym m.in.: 1. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie za rok 2014. 2. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie za rok 2014. 3. Podjęto Uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej ? zysku netto za rok 2014. W wyniku tego podziału fundusze własne Banku wzrosły o kwotę 2 712,00 tys. zł. 4. Podjęto Uchwałę w sprawie nabycia akcji serii ?M? Banku BPS S.A. w kwocie 50,00 tys. zł. Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §4.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dtr3fd4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Józef Kapłanek Prezes Zarządu
Daniela Musioł V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dtr3fd4

Podziel się opinią

Share
dtr3fd4
dtr3fd4