Trwa ładowanie...
d2wch0d

BS SANOK - sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w warunkach emisji obligacji niezabezpieczonyc ... - EBI

BS SANOK - sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w warunkach emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii PBS0225 (9/2015)

Share
d2wch0d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w warunkach emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii PBS0225 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, zwanego dalej jako "Bank", informujemy, że Zarząd Banku na mocy uchwały nr 82/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, dokonał sprostowania oczywistej omyłki zawartej w załączonych do Propozycji nabycia Obligacji Serii PBS0225 Warunkach Emisji Obligacji Serii PBS0225, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Banku nr 28/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, polegających na tym, że w dokumencie "Warunki emisji obligacji na okaziciela Serii PBS0225 emitowanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy? zwanych dalej Warunkami Emisji, stanowiącymi załącznik nr 1 do Propozycji nabycia tych obligacji, wystąpiła omyłka polegające na kolizji pomiędzy prawidłowo zdefiniowanym "Dniem Ustalenia Praw" określonym w Warunkach Emisji, w punkcie 1. Definicje, w następujący sposób: ?1.9. Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń przewidzianych w pkt. 16.2 przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Płatności
Odsetek albo Datą Wykupu?, a tabelą zamieszczoną w Warunkach Emisji w pkt. 19 Okres Odsetkowy, gdzie jako dzień ustalenia praw do odsetek wskazano w XII okresie odsetkowym dzień 15 lutego 2020 roku, zamiast jak powinno być prawidłowo w świetle wyżej opisanej definicji, dzień 15 lutego 2021 roku. Sprostowanie omyłki nastąpiło poprzez zmianę Tabeli zawartej w Warunkach Emisji, w pkt. 19 Okres odsetkowy w ten sposób, w XII okresie odsetkowym wpisano jako dzień ustalenia praw, dzień 15 lutego 2021 roku. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2wch0d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lesław Wojtas Prezes Zarządu
Wojciech Błaż Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2wch0d

Podziel się opinią

Share
d2wch0d
d2wch0d