Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Informacja o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy posiadającyc ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Informacja o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy posiadających łącznie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki (2/2015)

Share
d2yh8db
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Informacja o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy posiadających łącznie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), niniejszym informuje, że powziął informację o zamiarze sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie 11,57% akcji, dających prawo do 11,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i będących stronami porozumienia zawartego pomiędzy spółką ?BSC INVEST" V. SCHWARK, J. SCHWARK, A. CZYSZ SPÓŁKA JAWNA, Arkadiuszem Czysz, Januszem Schwark, Violettą Schwark i Anną Schwark oraz COLORPACK GmbH Berlin Verpackungen mit System, o istnieniu którego to porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym. Akcjonariusze, od których pochodzi zawiadomienie w posiadanie którego weszła Spółka, nie wyrazili zgody na opublikowanie ich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Janusz Schwark Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db