Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

BUDIMEX - Droga ekspresowa S7 Jędrzejów ? granica województwa ? nowy kontrakt Budimeksu SA (83/2014)

BUDIMEX - Droga ekspresowa S7 Jędrzejów ? granica województwa ? nowy kontrakt Budimeksu SA (83/2014)
Share
dxdggp6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Droga ekspresowa S7 Jędrzejów ? granica województwa ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | rb bx/83/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 października 2014 r. konsorcjum firm Budimex SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na: ?Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego?. Wartość umowy: 283 409 362,03 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okres gwarancji: 10 lat. Warunki finansowe: Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto. Maksymalna wysokość kar: 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej
brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6