Trwa ładowanie...
dwepd9q
dwepd9q

Budimex ma nową umowę licencyjną z Ferrovial Agroman na wsparcie know-how

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Budimex podpisał nową umowę licencyjną na wsparcie przez inwestora strategicznego - Ferrovial Agroman - w zakresie know-how, podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dwepd9q

"Zarząd Budimeksu informuje, iż zawarł z Ferrovial Agroman S.A. (spółką budowlaną należącą do grupy Ferrovial będącą inwestorem strategicznym Budimex), nową umowę licencyjną z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 r. W ramach umowy Ferrovial Agroman udziela Budimex licencji na przemysłowe wartości niematerialne, wspierające działalność podstawową Budimex w zakresie wszystkich prac budowlanych i zarządzania infrastrukturą. Ferrovial Agroman udostępni także wartości niematerialne opracowane w przeszłości, jak również posiadane obecnie i nadal będzie usprawniać i poprawiać wartości niematerialne poprzez rozwój najlepszych praktyk Ferrovial Agroman i jej know-how" - czytamy w komunikacie.

Umowa obejmuje okres od 01.01 2017 r. do 31.12 2022 r. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2017 r., podano także.

"Równocześnie Budimex oraz Ferrovial Agroman postanowiły dokonać rozliczenia poprzedniej umowy licencyjnej zawartej w dniu 29.10.2012 r., której dotyczyły ww. raporty i która wygasła w dniu 31 grudnia 2016 r. Jej ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi do dnia 30.03.2017 poprzez dopłatę różnicy pomiędzy płatnościami zaliczkowymi dokonywanymi przez Budimex w okresie obowiązywania umowa, a przewidzianą w treści umowy stawką 0,5 % obliczaną od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości. Wpływ tej umowy na wynik został ujęty w odnośnych latach 2012-2016" - czytamy także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

dwepd9q

Podziel się opinią

Share
dwepd9q
dwepd9q