Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

BUDIMEX - Porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska ...

BUDIMEX - Porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (92/2011)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-21
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/92/11 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Warszawie zostało podpisane porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania umowy o wykup wierzytelności bez prawa regresu, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę z dniem podpisania porozumienia (21.11.2011 r.). Rozwiązanie umowy nie niesie ze sobą żadnych skutków finansowych dla Budimeksu SA. Wartość umowy w dniu rozwiązania przekraczała 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o