Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

BUDOPOL - Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna) (13/2015)

BUDOPOL - Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna) (13/2015)
Share
d1ojejr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych doprecyzowanie propozycji układowych i zmienił propozycje układowe w zakresie: 1) zmiany ceny emisyjnej akcji dla grupy III, tj. pozostałych wierzycieli z ceny emisyjnej 20 gr na cenę emisyjną 10 gr; 2) utworzenia IV grupy, tj. inwestorów kapitałowych wspierających układ, w której znalazły się dwa podmioty, tj. CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz GREENLAST CONSULTING LTD. z siedzibą w Nikozji, które mają udzielić Emitentowi pożyczki co najmniej 2.350.000,00 PLN w celu realizacji układu w zamian za co ich wierzytelności zostaną spłacone poprzez konwersje długu Emitenta na akcje za cenę emisyjną 1 gr. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej
Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL WROCŁAW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL BUD
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RACŁAWICKA 15-19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
WWW.BUDOPOL.WROC.PL
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Ireneusz Radaczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr