Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

BUDOPOL - Uzupełnienie informacji w sprawie daty prawomocności postanowienia w przedmiocie zmiany ...

BUDOPOL - Uzupełnienie informacji w sprawie daty prawomocności postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego (2/2014)
Share
dxviypg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Uzupełnienie informacji w sprawie daty prawomocności postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 7 stycznia br. w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta, niniejszym informuje, że ww. postanowienie jest prawomocne z dniem 22 października 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL-WROCŁAW SA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
dxviypg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Piątkowski Syndyk
2015-01-08 Andrzej Szczerbiński Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg