Trwa ładowanie...
d47yms7

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) do końca 2022 r.

Na czwarty kwartał 2022 r. planowane jest zakończenie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK). Program inwestycyjny dla tego projektu podpisał w piątek w GDDKiA w Krakowie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Share
d47yms7

POK odciąży przeciążoną ruchem pojazdów południową obwodnicę Krakowa, w ciągu autostrady A4.

Podpisanie Programu inwestycyjnego przez ministra oznacza zapewnienia finansowania dla prac przygotowawczych, które będzie prowadziła GDDKiA w Krakowie - inwestor, a które mają kosztować 10 mln zł.

"Dzisiaj mówimy o planie inwestycyjnym, o kwocie 10 mln zł, która służy przygotowaniu niezbędnych opracowań, przedsięwzięć dla przygotowania przetargów, niezbędnych do późniejszych prac projektowych i realizacyjnych" - zaznaczył minister infrastruktury i budownictwa.

d47yms7

Jak powiedział dziennikarzom dyrektor krakowskiego GDDKiA Tomasz Pałasiński, wstępny całkowity koszt inwestycji to 1 - 1,5 mld zł.

Planowana droga ekspresowa ma mieć niecałe 15 km, będzie prowadziła od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica i dalej do węzła Kraków Mistrzejowice. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

W przyszłym tygodniu GDDKiA ogłosi przetarg na koncepcję programową Północnej Obwodnicy Krakowa (POK). Koncepcja ma być zrealizowana w ciągu ok. 1,5 roku i ma uwzględniać m.in. przygotowanie map projektowych, przygotowanie geologiczne i dokumentację środowiskową. W przyszłym roku będą ogłoszone kolejne przetargi na projekty budowlane. "Koniec realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa to czwarty kwartał 2022 r." - zapowiedział Pałasiński.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52.

d47yms7

O wpisanie inwestycji do programu budowy sieci dróg krajowych apelowała wcześniej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podkrakowska gmina Zielonki, przez teren której ma przebiegać większa część obwodnicy. Tereny tej gminy są zablokowane pod trasę od ponad 50 lat.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że POK będzie miała duży wpływ na transport w całym regionie, Polsce i Europie. "Ta inwestycja, trudna do realizacji, kosztowna, jest niezbędna z punktu widzenia transportu całej Europy" - mówił i zaznaczył, że droga ułatwi przede wszystkim przejazd głównymi szlakami na południu Polski, ułatwi poruszanie się mieszkańcom powiatu krakowskiego, a dla samego Krakowa będzie impulsem rozwojowym.

Po wybudowaniu POK ruch na kierunku wschód-zachód będzie rozdzielał się na północną i południową część obwodnicy Krakowa, odciążając przeciążoną ruchem pojazdów południową obwodnicę Krakowa.

"Stajemy przed problemem zatoru na obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4, dlatego też POK jest swoistym bajpasem, drogą, która odbierze część tego ruchu" - powiedział minister.

d47yms7

Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu (GPR) południowa autostradowa obwodnica Krakowa już teraz wykazuje wartości Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR) przekraczające 50 tys. pojazdów na dobę, a w przypadku odcinka węzeł Kraków Tyniec - węzeł Kraków Sidzina wartości te przekraczają 64 tys. pojazdów na dobę.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) co umożliwi przemieszczanie się również od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto.

POK przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w 2025 r. ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę. Inżynierowie tak przygotowują POK, by bez problemu mogła przyjmować ruch w najbliższych kilkudziesięciu latach.

Dodatkowo możliwość skorzystania z północnego i południowego obejścia Krakowa pozwoli w warunkach ewentualnego zablokowania ruchu zapewnić ciągłość przejazdu samochodom na kierunku Rzeszów-Katowice.

d47yms7

Wstępny plan inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa obejmuje też budowę węzłów z drogami krzyżującymi się z obwodnicą; budowę dróg serwisowych; budowę ok. sześciu wiaduktów w ciągu POK, czterech wiaduktów nad POK, trzech mostów w ciągach dróg zbiorczych; budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, pasy zieleni izolacyjnej, przejścia dla zwierząt); budowę urządzeń infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, urządzenia sterowania ruchem); przebudowę urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją (cieki wodne, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacyjna, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, kablowe i napowietrzne sieci teletechniczne); budowę Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) w węźle Modlnica.

d47yms7

Podziel się opinią

Share
d47yms7
d47yms7