Trwa ładowanie...
d2ibv00
d2ibv00
espi

BUMECH S.A. - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH S.A. ze spółką ZWG ...

BUMECH S.A. - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH S.A. ze spółką ZWG S.A. [art. 504 § 1 i § 2 ksh] (42/2014)
Share
d2ibv00

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH S.A. ze spółką ZWG S.A. [art. 504 § 1 i § 2 ksh] | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia BUMECH Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) z ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 (4480) z dnia 27 maja 2014 roku pod pozycją 6711 poprzez przeniesienie całego majątku spółki ZWG Spółka Akcyjna na BUMECH Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które BUMECH Spółka Akcyjna wyemituje dla akcjonariuszy spółki ZWG Spółka Akcyjna. Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ? stosownie do art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych ? podane zostało do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2014 z dnia 31 października 2014 roku. Informujemy, iż Akcjonariusze
począwszy od dnia 31 października 2014 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmować będzie uchwałę w sprawie połączenia mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie BUMECH S.A. w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Ponadto informujemy, iż dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl w zakładce ?Połączenie z ZWG S.A.?. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 08 grudnia 2014 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki BUMECH S.A. w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera raport bieżący nr 39/2014 z dnia 07 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d2ibv00

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Marcin Sutkowski Prezez Zarządu
2014-11-17 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ibv00

Podziel się opinią

Share
d2ibv00
d2ibv00