Trwa ładowanie...
dush96l

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (18/2013)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (18/2013)

Share
dush96l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Dzierżawca) informuje, iż w dniu 06.02.2013 roku została zawarta umowa dzierżawy kombajnu chodnikowego pomiędzy Emitentem a AK Inwestor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie ? Koźlu (dalej: Wydzierżawiający). Zgodnie z umową Wydzierżawiający na okres do dnia 15.02.2016 roku oddaje Dzierżawcy do dalszego korzystania i pobierania pożytków przedmiot dzierżawy w postaci kombajnu chodnikowego. Całkowita wartość umowy wynosi 7 499 155,20 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dush96l

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2013-02-07 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dush96l

Podziel się opinią

Share
dush96l
dush96l