Trwa ładowanie...
d26598n

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (11/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (11/2015)

Share
d26598n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż w dniu 13.01.2015 roku otrzymała od Patryka Budziosz zawiadomienie na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) (dalej: Ustawa). W piśmie tym Pan Budziosz informuje o wejściu w posiadanie i objęciu pakietu akcji ZWG S.A. w Iwinach w ilości 2 448 000 akcji na podstawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Marcinowi Sutkowskiemu. Wobec połączenia BUMECH S.A. jako spółki przejmującej i ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach jako spółki przejmowanej (dalej: ZWG), które to połączenie nastąpiło w dniu 23.12.2014 roku i zostało dokonane oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy BUMECH S.A. został podwyższony do łącznej kwoty 64.468.029,00 zł
- w drodze emisji akcji serii F w liczbie 56.160. 000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Bumech akcje serii F zostały przydzielone akcjonariuszom ZWG - jako spółki przejmowanej, w proporcji dwie akcje Bumech za jedną akcję ZWG. Informacja o połączeniu została upubliczniona przez Emitenta raportem bieżącym nr 58/2014 w dniu 29.12.2014 r. Jedocześnie zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy Budziosz informuje o zbyciu w dniu 08.01.2015 r. na rzecz Jarosława Chodackiego 2.448.000 akcji ZWG, które uczestniczą w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta dając prawo do 4.896.000 akcji Bumech. W związku z posiadaniem pakietu akcji ZWG w ilości 2.448.0000 oraz faktem połączenia spółek dających uprawnienie do 4.896.000 akcji Emitenta, po wystąpieniu w dniu 08.01.2015 w/w zdarzenia Budziosz informuje, że: - Przed w/w zdarzeniem posiadał 2.448.000 akcji ZWG dających prawo do 4.896.000 akcji BUMECH S.A i dających prawo do 4.896.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowiło 7,59% ogólnej ilości głosów i 7,59% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A. - Po w/w zmianie posiada 0 akcji Emitenta dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A., co stanowi 0 % ogólnej ilości głosów i 0% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. - W odniesieniu do akcjonariusza nie występują podmioty zależne, posiadające akcje BUMECH S.A. oraz osoby, o których mowa art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26598n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-01-14 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26598n

Podziel się opinią

Share
d26598n
d26598n