Trwa ładowanie...
d1brdom

Bydgoszcz/ Zdrożeje wywóz śmieci, stanieje woda

Od Nowego Roku w Bydgoszczy wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych, podwyższony zostanie także podatek od nieruchomości. Obniżona zostanie jedynie cena wody.
Share
d1brdom

Stawka opłat za odpady komunalne od osoby zamieszkującej nieruchomość przy prowadzeniu selektywnej zbiórki i odbioru wzrośnie z 10 do 13 zł, a w przypadku, gdy nie odbywa się to w sposób selektywny - z 30 do 39 zł.

Podwyżka opłat związana jest ze wzrostem kosztów, wynikających z zawarcia nowych umów na odbiór śmieci z wyłonionymi w drodze przetargu firmami, a także zagospodarowywania ich w nowo wybudowanym Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami wszystkie koszty i przychody muszą bilansować się.

Wzrosły również stawki podatku od nieruchomości, czyli gruntów oraz budynków.

d1brdom

Stawki podatków od gruntów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podwyższono z 84 do 89 gr za m kw., a od pozostałych gruntów z 43 do 77 gr za m kw. Stawki podatków do budynków lub ich części podniesiono: w przypadku budynków mieszkalnych z 68 do 75 gr m kw., w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z 22,11 do 22,86 zł za m kw., w przypadku budynków gospodarczych i garaży z 7,13 do 7,68 zł m kw.

W uzasadnieniu uchwały o podwyżce podatku od nieruchomości wskazano konieczność dostosowania stawek do zmienionych przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Prognozowane dochody z tego tytułu mają wzrosnąć o ok. 7 mln zł.

Od 2016 r. stanieją opłaty za dostarczoną wodę. Podstawowa stawka z 5,10 zł za m sześc. została obniżona do 4,77 zł za m sześc. Podstawową stawkę opłat za odprowadzane ścieków pozostawiono na dotychczasowym poziomie, tj. 5,08 zł za m sześc.

Obniżka ceny wody związana jest z akceptacją i rozliczeniem przez Komisję Europejską dwóch dużych projektów inwestycyjnych spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, które kompleksowo uporządkowały gospodarkę wodno-ściekową. Decyzje KE pozwoliły na wcześniejszy wykup przez firmę obligacji.

d1brdom

Podziel się opinią

Share
d1brdom
d1brdom