Trwa ładowanie...
d2gezjn
d2gezjn
espi

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ (12/2011)

BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ (12/2011)
Share
d2gezjn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A.. które obradowało w dniu 14.02.2011 r.:1) INVESTORS TFI:Liczba akcji=liczba głosów: 16 606403% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ : 83,03%% ogólnej liczby głosów: 32,81%W tym:- INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYLiczba akcji=liczba głosów: 14 257 956% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ : 71,29%% ogólnej liczby głosów: 28,17%- INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZLiczba akcji=liczba głosów: 2 348 447% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ : 11,74%% ogólnej liczby głosów: 4,64%2) LASSMANN-FAMILINPRIVATSTIFTUNGLiczba akcji=liczba głosów: 1 595 740% ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ : 7,98%% ogólnej liczby głosów: 3,15%W dniu odbycia NWZ Spółki ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w NWZ była równa ogólnej liczbie akcji i wynosiła 50.610.000, z czego na NWZ reprezentowanych było 20 000 830 głosów, stanowiących 39,52% udziału w
kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-02-15 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gezjn

Podziel się opinią

Share
d2gezjn
d2gezjn