Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

BYTOM - Podwyższenie kapitału zakładowego (60/2010)

BYTOM - Podwyższenie kapitału zakładowego (60/2010)
Share
d3wzq9m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. informuje, iż w związku z zapisaniem akcji serii L na rachunkach papierów wartościowych w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 50.500.000 złotych do 50.610.000 złotych.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 50.610.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, z którymi związane jest prawo do 50.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m