Trwa ładowanie...
d3v8l6t
d3v8l6t
espi

BYTOM - Zbycie akcji spółki zależnej Intermoda Fashion S.A. w upadłości likwidacyjnej (6/2013)

BYTOM - Zbycie akcji spółki zależnej Intermoda Fashion S.A. w upadłości likwidacyjnej (6/2013)
Share
d3v8l6t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji spółki zależnej Intermoda Fashion S.A. w upadłości likwidacyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BYTOM S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. sprzedał 100% akcji spółki zależnej Intermoda Fashion S.A. w upadłości likwidacyjnej. Raport stanowi aktualizację informacji o upadłości likwidacyjnej Intermoda Fashion S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011 z dnia 2.03.2011r. Wartość umowy (wartość akcji spółki zależnej) nie przekracza 10% kapitałów własnych ani 10% wartości ze przychodów ze sprzedaży Spółki w okresie czterech ostatnich pełnych kwartałów kalendarzowych, i nie ma wpływu na wyniki Bytom S.A. . Akcje spółki Intermoda Fashion S.A. w upadłości likwidacyjnej objęte były 100% odpisem aktualizacyjnym i ich wartość w bilansie Bytom S.A. wynosiła 0. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 roku, Nr 33, poz. 259 z poźn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2013-03-27 Artur Morawiec Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v8l6t

Podziel się opinią

Share
d3v8l6t
d3v8l6t