Trwa ładowanie...
d3vkgq2
d3vkgq2
espi

BYTOM - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku (37/2014)

BYTOM - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku (37/2014)
Share
d3vkgq2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. (?Spółka?) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego BYTOM S.A. za III kwartały 2014 roku. Zostanie on opublikowany 5 listopada 2014 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu Bytom S.A. za III kwartały 2014 roku ustalony był na 14 listopada 2014 roku (w raporcie bieżącym RB 8/2014). Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
(ulica) (numer)
12 64 67 800
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)
d3vkgq2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2014-10-08 Ilona Hencel Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vkgq2

Podziel się opinią

Share
d3vkgq2
d3vkgq2