Trwa ładowanie...
dyf45ee
espi

BYTOM - Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A. (5/2013)

BYTOM - Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A. (5/2013)
Share
dyf45ee

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Bytom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2013r. Pan Artur Morawiec złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2013r. Pan Artur Morawiec nie podał przyczyn rezygnacji. Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2013r. Rada Nadzorcza Bytom S.A. powołała Pana Piotra Olczyka w skład Zarządu powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Olczyka: Wykształcenie Uniwersytet Łódzki ? ekonomia ; studia magisterskie Uniwersytet Łódzki ? marketingowe zarządzanie firmą ; studia podyplomowe MBA - Franklin University WSB Wrocław ( w trakcie ) Kariera zawodowa 2007 ? 2013 Redan S.A - dyrektor sprzedaży Top Secret sp. z o.o ? dyrektor operacyjny sieci detalicznej Troll sp z.o.o ? dyrektor operacyjny sieci detalicznej 2000 - 2007 Splendo Polska sp. z o.o - BDM Vistula Group S.A ? szef sieci sprzedaży detalicznej ( Wólczanka ) Wólczanka S.A ?
kierownik sieci sprzedaży detalicznej 1998 ? 2000 Latona S.A ? kierownik ds. marketingu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Olczyk prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec spółki Bytom S.A. Pan Piotr Olczyk nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec działalności spółki Bytom S.A osobie prawnej. Nie jest także członkiem organów ww. Informacje o wpisie powołanej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Piotr Olczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2013-03-20 Dagmara Szczupak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyf45ee

Podziel się opinią

Share
dyf45ee
dyf45ee