Trwa ładowanie...
d34vucc

C&C ENERGY SA - Korekta raportu rocznego za 2012 rok (21/2013)

C&C ENERGY SA - Korekta raportu rocznego za 2012 rok (21/2013)

Share
d34vucc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta raportu rocznego za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje informacje uzupełniające do opublikowanego w dniu 14 czerwca 2013 roku raportu rocznego za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.Uzupełnienie jest dokonywane w zakresie informacji wymaganych w par. 91 ust. 1 pkt 1 oraz par. 91 ust. 6 pkt 21 lit.. a-c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku i jest dołączone do załącznika.
Załączniki
Plik Opis
list prezea zarzadu CCE.pdf list prezesa zarzadu CCE
sprawozdanie z dzialalnosti 2012 korekta.pdf sprawozdanie zarzadu za 2012 rok

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 10 10 770 | | 22 222 17 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ccenergy@ccenergy.pl | | www.ccenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc