Trwa ładowanie...
dg1wfcp

C&C ENERGY SA - Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2011 r. (66/2011)

C&C ENERGY SA - Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2011 r. (66/2011)

Share
dg1wfcp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA na dzień 21 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, dzialając na podstawie art. 399 w par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w zw. z par.19 ust. 19.3 Statutu Spółki, informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 listopada 2011 roku podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 21 grudnia 2011 roku na godz. 10, w Warszawie, przy ul. Złotej 59 ( budynek SkyLight ) piętro 8, z następującym projektem porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecnosci. 4. Stwierdzenie prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie działania na szkodę Spółki byłych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz byłych członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia wynagrodzenia jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal NWZA dn.21.12.2011.pdf | Projekty uchwal | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwolaniu NWZA 21.12.2011 roku.pdf | Informacja o zwolaniu | | | | | | | | | |
| | wzor pelnomocnictwa NWZA 21.12.2011 r.pdf | Wzor pelnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | instrukcja dla pelnomocnika NWZA 21.12.2011 r.pdf | Instrukcja dla pelnomocnika | | | | | | | | | |
| | Liczba akcji NWZA 21.12.2011 r.pdf | Liczba akcji | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg1wfcp

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6400820 | | 22 6400823 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.cce.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wielkoslaw Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg1wfcp

Podziel się opinią

Share
dg1wfcp
dg1wfcp