Trwa ładowanie...
d20i1wn
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - ustanowienie hipoteki (82/2011)

CALATRAVA CAPITAL SA - ustanowienie hipoteki (82/2011)

Share
d20i1wn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2011 r. powziął informację o dokonaniu wpisu hipoteki łącznej w wysokości 13.562.000 PLN na rzecz obligatariuszy obligacji serii AB o wartości nominalnej 7.500.000 PLN, na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Warzymice dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgi wieczyste o numerach: SZ2S/00010195/5, SZ2S/00017881/0, SZ2S/00008984/6 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Karwowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00000734/3. Wycena nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 10.008 tyś PLN. Przedmiotowa hipoteka łączna dotyczy również nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w miejscowości Sieradz, dla których Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgi wieczyste o numerach SR1S/00038704/4 oraz SR1S/00039866/4. O ustanowieniu hipoteki na tych
nieruchomościach Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2011 w dniu 16 listopada 2011 roku. Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę ? brak. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości ? łączna wartość aktywów na których zostały dokonane wpisy z tytułu przedmiotowej hipoteki łącznej, stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-461 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Ujazdowskie | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | centrala@ibsystem.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20i1wn

Podziel się opinią

Share
d20i1wn
d20i1wn