Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Zawarcie znaczącej umowy (10/2014)

CALATRAVA CAPITAL SA - Zawarcie znaczącej umowy (10/2014)
Share
dcthnze
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 lutego 2014 roku Emitent nabył krótkoterminowe obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 7,8 mln PLN. Obligacje zostały nabyte na podstawie umowy datio in solutum, w zamian za wierzytelności o analogicznej wartości. W ocenie Emitenta powyższa transakcja poprawi płynność aktywów Spółki oraz pozwoli na realizowanie dodatkowych korzyści z tytułu odsetek od przedmiotowych obligacji. Wartość powyższych transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 5.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w s prawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze