Trwa ładowanie...
d2c1woa

Call Center Tools - Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (3/2015) - EBI

Call Center Tools - Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (3/2015)

Share
d2c1woa

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Call Center Tools S.A. niniejszym ogłasza i pierwszy raz zawiadamia o zamiarze połączenia Call Center Tools S.A. ze spółką w 100% zależną od Emitenta, IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami Call Center Tools S.A. oraz IPOM Sp. z o.o. i podpisany w dniu 29 stycznia 2015 roku, ogłoszony w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 23/2015 (4654), pozycja 1354 (dalej: Plan Połączenia). O podjęciu decyzji o ww. połączeniu Zarząd Call Center Tools S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Zarząd jednocześnie niniejszym informuje, iż załącznik numer 4 do Planu Połączenia zawierają wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartały 2014 roku, z zastrzeżeniem, że dane te nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast procedura połączenia spółek, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wymaga ujawnienia tych danych. Zarząd Call
Center Tools S.A. działając w trybie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek: Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie i IPOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusze Call Center Tools S.A. mogą zapoznawać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych od dnia 13.02.2015 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia spółki, w każdym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy ul. Żelaznej 54. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PlanpolaczeniaCCT-IPOM-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PlanPolaczeniaCCT-IPOMoswiadczenieostanieksiegowymCCTZalacznik_4-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | Plan_PolaczeniaCCT-IPOMoswiadczenieostanieksiegowymIPOMZalacznik4-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | PlanPolaczeniaCCT-IPOMprojektuchwalyNWZCCTZalacznik1-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | PlanPolaczeniaCCT-IPOMprojektuchwalyNZWIPOMZalacznik2-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | PlanPolaczeniaCCT-IPOMustaleniewartoscimajatkuZalacznik_3-3.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa