Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (8/2013)

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (8/2013)
Share
d45iqfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALL CENTER TOOLS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od osoby fizycznej, Pana Rafała Wiśniewskiego, że w wyniku zawarcia w dniu 16 października 2013 r. umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem była transakcja nabycia akcji Emitenta od akcjonariusza Infigate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwiększył swój udział w ogólnej liczbie akcji Spólki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed transakcją, Pan Rafał Wiśniewski nie posiadał żadnej akcji Emitenta. Po transakcji, według otrzymanego zawiadomienia, Pan Rafał Wiśniewski posiada 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 9,68% kapitału zakładowego Emitenta i dają 450.000 głosów, stanowiących 9,68% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej
ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh