Trwa ładowanie...
d48bnfh
d48bnfh
espi

CAM MEDIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...

CAM MEDIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku (18/2012)
Share
d48bnfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do dyspozycji Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) Zarząd CAM Media S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 roku z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1) CAM WEST s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu: 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C CAM Media S.A., które dają prawo do 6.000.000 głosów, co stanowi 58,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. Głosy przysługujące CAM WEST s.a r.l. stanowiły 88,98% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku. 2) QUERCUS
Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie: 672.422 akcji zwykłych na okaziciela, które dają prawo do 672.422 głosów, co stanowi 6,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. Głosy przysługujące QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty stanowiły 9,97% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d48bnfh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-06-13 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-06-13 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48bnfh

Podziel się opinią

Share
d48bnfh
d48bnfh