Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

CCC - Informacja na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2013)

CCC - Informacja na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2013)
Share
dhxpepu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Informacja na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka CCC S.A. informuje, że w dniu 27.02.2013 r. otrzymała zawiadomienie od jednego z członków Rady Nadzorczej o transakcji nabycia w dniu 22.02.2013 r., 7498 akcji Spółki CCC S.A. po cenie 68,00 PLN. Transakcja zawarta została na GPW S.A., w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Osoba, która złożyła zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-02-27 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu