Trwa ładowanie...
d2eo4a2
d2eo4a2
espi

CCC - Raport miesięczny za październik 2014 (54/2014)

CCC - Raport miesięczny za październik 2014 (54/2014)
Share
d2eo4a2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Raport miesięczny za październik 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2014 wyniosły 248,9mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,2% Przychody za okres styczeń ? październik, wyniosły 1.578,8mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 22,8%. Przychody ze sprzedaży detalicznej za październik wyniosły 239,5mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,8%, narastająco za okres styczeń ? październik wyniosły 1.509,6mln PLN i były wyższe o 22,9% w stosunku do tego samego okresu 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2014-11-03 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eo4a2

Podziel się opinią

Share
d2eo4a2
d2eo4a2