Trwa ładowanie...
d2thbrn

CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (6/2015)

CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (6/2015)

Share
d2thbrn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?ING OFE?) o zbyciu akcji Emitenta. W wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcjach zawartych na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 13 lutego 2015 roku, ING OFE zmniejszył stan posiadania akcji Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 2.266.224 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowiło 5,90% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2.266.224 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów. Po dokonanych transakcjach, na dzień 19 lutego 2015 roku ING OFE posiada 2.190.983 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 5,71% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 2.190.983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thbrn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CCC S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CCC | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ccc@ccc.eu | | www.ccc.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2015-02-20 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thbrn

Podziel się opinią

Share
d2thbrn
d2thbrn